Innoveren

Tijd voor actie

Eenmaal geïnspireerd is het tijd voor actie en innovatie! Waar ligt nu precies de behoefte bij medewerkers en/of cliënten? Welke ideeën leven er al in de organisatie? Welk probleem lossen die ideeën op? Wat kan meteen morgen worden toegepast? Hieronder 2 voorbeelden van trajecten die we aanbieden.

1t/m 5 daagse hackathon

In 1 t/m 5 dagen pakken we een vraagstuk op en gaan we met verschillende methodieken en materialen dit analyseren, om het werkelijke probleem vast te stellen en hier nieuwe oplossingsrichtingen voor bedenken. Na 5 dagen heb je als team een prototype van een nieuwe oplossing die je presenteert aan het bestuur!

Probleem verkenning

Stakeholders bepalen, interviewen, observeren

Analyseren

Netwerk in kaart brengen, empathymapping, klantreis in kaart brengen, keuze knelpunt

Concept & Design

Ontwerpvraag formuleren, ideeen genereren, ideeen convergeren, concepten maken

Prototype toetsen

Experimenten voorbereiden, prototypen bouwen, toetsen

V.O.O.R.T. expeditie

V.O.O.R.T. staat voor de 5 innovatie fases: Vertrekken, Observeren, Ontdekken, Reflecteren en Terugkeren en geven een duidelijke route naar innovatieve oplossingen.
In 15 weken werk je in een multidisciplinair team binnen je organisatie aan nieuwe businesscases voor diensten. We starten bij het opstellen van de innovatie opdracht, we zoeken pijnpunten, doen inspiratie op, bedenken ideeën, ontwikkelen concepten en maken een getoetste business cases. Om zo tot nieuwe concepten te komen die je organisatie radicaal nieuwe kansen biedt voor de hedendaagse vraagstukken.

Deze bewezen innovatie methode is internationaal al vele malen ingezet bij o.a. organisaties zoals 3M (USA), GGD West Brabant (Holland) Interakt kontour (Holland) en UNHCR (Kenia).

1. Vertrekken

Innovatie opdracht bepalen, teamsamenstelling bepalen. 

2. Observeren

Gebruikers in kaart brengen, interviewen, observeren, analyseren

3. Ontdekken

Inspiratie opdoen andere sectoren, ideeen genereren, kansrichtingen verkennen, concepten maken 

4. Reflecteren

Concepten toetsen bij gebruikers, concepten aanpassen. 

5. Terugkeren

Mini businesscase maken, presentatie voorbereiden, presentatie aan bestuur

Neem contact op


    Contactgegevens

    Tel: +31617866550
    Email: Info@innovatiestarters.nl