Innovatietrajecten

Tijd voor actie

Eenmaal geïnspireerd is het tijd voor actie en innovatie! Waar ligt nu precies de behoefte? Welke ideeën leven er al in de organisatie? Welk probleem lossen die ideeën op? Wat kan meteen morgen worden toegepast? Hieronder een aantal voorbeelden van trajecten die we aanbieden.

Onderzoek, ontwikkel en verken met
LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® is een krachtig middel dat mensen helpt om complexe problemen te onderzoeken door middel van fysieke oefeningen en creativiteit. Een innovatieve methode om te identificeren, visualiseren en te verkennen wat er nodig is om vraagstukken een stap verder te helpen.

Met LEGO® SERIOUS PLAY® helpen wij mensen om hun perspectief te verruimen en hun vermogen om samen te werken en verbindingen te maken te vergroten.

Ontdek hieronder hoe LEGO® SERIOUS PLAY® uw organisatie kan helpen bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen!

Strategie

+ Bouw aan een gedeeld/ gezamenlijk begrip van de organisatie. 
+ Visualiseer de voortdurende veranderingen binnen en buiten de organisatie
+ Ontwikkel leidende principes om strategische besliotvorming te ondersteunen. 

Innovatie

+ Breng de uitdagingen van de organisatie in beeld
+ Creeer verbanden tussen uitdagingen en bronoorzaken
+ Bouw aan individuele en gezamenlijke oplossingen
+ Haal de maximale creativiteit en betrokkenheid uit je team!

Implementatie

+ Breng de huidige situatie in kaart van het organisatie-onderdeel.
+ Bouw de factoren die invloed hebben op de nieuwe situatie.
+ Breng de activiteiten in beeld en hoe ze zich verbinden met de organisatie. 

Teamontwikkeling

+ Maak zichtbaar wat voor het team belangrijk is.
+ Visualiseer de krachten en zwakten van het team
+ Verken nieuwe verbindingen tussen kwaliteiten in het team. 

LEGO®, SERIOUS PLAY®, the Minifigure, the Brick and Knob configurations are trademarks of the LEGO Group, wich does not sponsor, authorize or endorse this activity.

1t/m 5 daagse hackathon

In 1 t/m 5 dagen pakken we een vraagstuk op en gaan we met verschillende methodieken en materialen dit analyseren, om het werkelijke probleem vast te stellen en hier nieuwe oplossingsrichtingen voor bedenken. Na 5 dagen heb je als team een prototype van een nieuwe oplossing die je presenteert aan het bestuur!

Probleem verkenning

Stakeholders bepalen, interviewen, observeren

Analyseren

Netwerk in kaart brengen, empathymapping, klantreis in kaart brengen, keuze knelpunt

Concept & Design

Ontwerpvraag formuleren, ideeen genereren, ideeen convergeren, concepten maken

Prototype toetsen

Experimenten voorbereiden, prototypen bouwen, toetsen

V.O.O.R.T. expeditie

V.O.O.R.T. staat voor de 5 innovatie fases: Vertrekken, Observeren, Ontdekken, Reflecteren en Terugkeren en geven een duidelijke route naar innovatieve oplossingen.
In 15 weken werk je in een multidisciplinair team binnen je organisatie aan nieuwe businesscases voor diensten. We starten bij het opstellen van de innovatie opdracht, we zoeken pijnpunten, doen inspiratie op, bedenken ideeën, ontwikkelen concepten en maken een getoetste business cases. Om zo tot nieuwe concepten te komen die je organisatie radicaal nieuwe kansen biedt voor de hedendaagse vraagstukken.

Deze bewezen innovatie methode is internationaal al vele malen ingezet bij o.a. organisaties zoals 3M (USA), GGD West Brabant (Holland) Interakt kontour (Holland) en UNHCR (Kenia).

1. Vertrekken

Innovatie opdracht bepalen, teamsamenstelling bepalen. 

2. Observeren

Gebruikers in kaart brengen, interviewen, observeren, analyseren

3. Ontdekken

Inspiratie opdoen andere sectoren, ideeen genereren, kansrichtingen verkennen, concepten maken 

4. Reflecteren

Concepten toetsen bij gebruikers, concepten aanpassen. 

5. Terugkeren

Mini businesscase maken, presentatie voorbereiden, presentatie aan bestuur

Neem contact op


    Contactgegevens

    Tel: +31617866550
    Email: Info@innovatiestarters.nl